La Lluna.

La Lluna és ľúnic satèŀlit natural de la Terra. El seu diàmetre és de 3475 km i orbita a una distància mitjana de 384400 km. La seva massa és molt menor que la terrestre, i ľacceleració de la gravetat és aproximadament 1/6 de la de la Terra. La seva superfície està plena de cràters i posseïx una atmosfera molt tènue. Vist des de la Terra, és ľobjecte més brillant després del Sol, tot i que realment no brilla, ens reflecteix la llum del sol. El 21 de juliol de 1969 els astronautes de ľApollo XI van ser els primers homes a trepitjar la seva superfície. A meitats del segle XXI es crea la primera colònia a la Lluna. La Lluna surt bastant a Planetes (anime), i no tant en ľunivers estès.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.