FANDOM


En Yusepy Maray Agrokak Peñad Koñat #, conegut com Josep Maria #, és el protagonista de major importància de ľunivers estès de Planetes. És un teremedosià. Va néixer el 26 de juliol del 1995.

Infància

El 1999, amb 4 anys, va marxar de la Terra amb la bola 04 cap a Gòbola amb altres nens humans i la Ralja (goboliana), però els bursífers els van capturar i els van tancar al recinte Tèkoda. Quan tenia 6 anys va fundar la Flota Esteŀlar de la Federació entre humans, gobolians i ifnilians. Dos mesos més tard va escapar destruint Tèkoda i va viatjar al passat per cobrir la seva absència. Tot això es veu en Planetes (sèrie 1), Planetes Mata 2 i les dues primeres temporades de Planetes 3 (primera part).

Adolescència

No es coneix més ďell fins el 2007, amb 12 anys, que torna a aparèixer amb tres nous personatges: ľİhi Kadse, el seu germà 0 i el petit Pumiky. Afegeixen a la FEF el sistema Talos, creen més naus: la FEF 07 i la FEF Dortox 00, recuperen la nau perduda FEF 05 i al final només es queden a la Terra ell, ľİhi, el 0 i en Pumiky.

Llavors creen un món virtual en el Mar digital, la xarxa ďInternet. Tenen aventures en aquest món, el destrueixen, en creen més i han de lluitar tres vegades contra el XANA. Tot això és vist en les temporades 3-8 de Planetes 3. Al llarg ďaquestes van afegint a la tripulació de la FEF 07 nous amics com una còpia ďuna noia anomenada Carla (després es casa amb el 0), en Rutitto (després se’n va), una còpia ďuna noia anomenada Marta, una noia anomenada Júlia (després se’n va), una dona rejovenida anomenada Lee, que després se’n va deixant la seva filla, Ann (que comença a sortir amb en Pumiky), i una noia del limbe anomenada Винкс-Melins, que es perd en un altre limbe i llavors decideixen buscar les Winx de la Terra (missió paralitzada posteriorment). També agafen la Carol, del món paraŀlel, que després resulta ser una traïdora.

Posteriorment apareix una noia del món paraŀlel anomenada Superintendent Selena, que segresta la nau amb la Carol i la vol fer servir com a arma en la guerra del seu món. En Josep Maria 15 troba a la mateixa Superintendent amb menys anys i veu una oportunitat: esborrar-li la memòria perquè es quedi en el món del 15 i no creixi, així mai existirà ni la Superintendent ni tota la seva guerra que gairebé acaba amb tots els teremedosians del món paraŀlel.

La cosa es complica quan apareixen els súlibans i intenten canviar la història: primer ataquen la 07, però això no canvia la història. El que la canvia és quan, el 4 ďabril del 2011, un súliban comença a sortir amb una noia que, segons la història que narra el Ɛ, no tindria mai parella. La noia es diu Kimberly, que segons la història original coneixerà el secret de la FEF posteriorment. Al final Kimberly deixa en Paul Archer, el súliban que es fa passar per humà, perquè descobreix que no és de la Terra. I llavors decideix unir-se a la FEF, amb el descobriment ďuna germana del futur anomenada Newecy i ďuna filla ďuna altra línia temporal anomenada İrene. La Newecy es queda amb la seva germana, fins que decideix anar a estudiar a Teremedó. Ara sembla que la línia temporal està canviada, i Planetes 3 acaba amb una barreja de línies temporals i acaba en una altra diferent a la que es narra en SèrieStar4, que és la que el Ɛ del segle XXXI i la Miral Paris del segle XXV han dit que és la correcta.

En aquesta nova línia temporal, en Josep Maria # va començar a estudiar Batxillerat en una escola que en la línia temporal original no hi va estar mai. En el seu primer any, a la seva classe hi havia una noia anomenada Èrika, que en realitat resulta ser una alienígena ďorigen desconeguda disfressada com a humana que creuen que vol destruir als teremedosians. Llavors la capturen per examinar-la a la FEF 07. Poc després, a ľestiu del 2012, la 07 creua una fractura en el subespai que els porta a ľany 2412 i en la línia temporal original. Allí es fan aliats amb una nau anomenada USS Enterprise (NCC-1701-F), on una tripulant, ľalferes Miral Paris, havia estat estudiant la secreta Flota Esteŀlar de la Federació del segle XXI. Allí descobreixen el seu futur que ocorreria en la línia temporal original, i també descobreixen que ľÈrika reencarnada en una nena de 12 anys, Annika Caetano, vol destruir ľunivers tal com el coneixem i crear un univers sota el seu control. Amb ľajuda inesperada de ľÈrika, aconsegueixen detenir ľAnnika Caetano perquè ľÈrika fa que la seva versió del futur entri en un vòrtex i deixi ďexistir. I també amb ľajuda de ľÈrika, tornen al seu temps i a la seva línia temporal. Això es veu en la peŀlícula Planetes III: Entre dues èpoques.

Ľany 2013, en Josep Maria 18 i la tripulació de la nau FEF 07 descobreixen que ľespècie de ľÈrika en realitat és una espècie molt important per ľunivers, ja que elles han creat tota ľenergia que existeix. Però unes entitats desconegudes han exterminat a tota ľespècie, menys dues noies: ľÈrika i una altra noia, anomenada Velika (Велика). Aquesta última noia està en algun lloc del sud-est ďEuropa, però en Josep Maria 18 només la va veure per casualitat en una excursió que va fer i la FEF va perdre el seu rastre. Les entitats que volen exterminar a ľÈrika i la Velika (Велика) i acabar amb ľespècie són desconegudes, però en Josep Maria 18 troba que un ésser que no hauria ďexistir és qui pot acabar amb ľespècie. Aquesta forma de vida és la Creació Àuria, que actualment té forma ďuna noia de la seva edat i que va a la seva església, i es diu Kirannis. Però ella no sap res dels seus poders, i hi ha algunes entitats darrere ďella que són qui ho manegen tot. La FEF vol ser neutral a aquest enfrontament, però es veuran obligats a coŀlaborar-hi quan no hi ha altre remei. A més, les entitats que controlen la Creació Àuria poden fer filtres de percepcions, que són persones o elements que en realitat no existeixen però que tothom ho veu i pensa que és real. Utilitzen aquests filtres per enganyar els oficials de la FEF, i sobretot en Josep Maria 18. Llavors decideixen unir-se amb més persones: les germanes McClain (China, Lauryn i Sierra), i una amiga de ľesglésia ďen Josep Maria 18: la Lorena. A més, la Lina i en Rutitto tornen per ajudar els seus antics amics. També descobreixen que un altre amic de ľesglésia ďen Josep Maria 18, en Melvin, té una néta que serà una viatgera del temps més important que en Dany. Ľİhi crea nous invents per poder entendre aquesta guerra i resoldre tots els enigmes. Però ľÈrika no sap que la Velika (Велика) és viva i pensa que ella és ľúltima, i no vol creure el que li diu en Josep Maria 18. Això es veu en la peŀlícula Planetes IV: Ľenergia de ľunivers.

Més tard, quan es va inaugurar la nau FEF 09 el 2015, el 0 va passar a ser capità de la nau FEF 07 juntament amb la Carla com a comandant i la resta de la tripulació es va traslladar a la nova 09. El 0, a més de la Carla (i ďen Franny), té també a la 07 dues persones noves com a membres de la tripulació que serveixen sota les seves ordres: en Ruttito i la Maray, ja que feia poc temps ells havien tornat a la FEF. A la peŀlícula Planetes V: El teu nom a la Terra, ľİhi acaba la relació amb el seu xicot, perquè perd la memòria sobre la FEF i es queda a la Terra com una noia normal. Llavors en Josep Maria 20 vol alguna cosa més amb la Lauryn. I durant aquesta peŀlícula, en Josep Maria 20 està enamorat de ľAlexandra i més tard de la Sandra López. Feia temps que el 20 estava veient ľAndrea a la seva universitat, però veia que alguna cosa no era del tot correcta. El 20 sospitava sempre que aquesta Andrea era la regenta del món paraŀlel, i la normal està presonera per la regenta en algun lloc desconegut. ĽAnn descobreix que la regenta, que creien tots que havia mort amb el seu helicòpter, ďalguna manera va aconseguir escapar amb vida i ara està fent la vida del seu doble a la Terra del món normal, per treure’n informació sobre el 20 i la FEF, i a més possiblement treballa en el grup de la Creació Àuria i ďen Yusma, i podria ser una de les noies ďen Yusma. Més tard, Teremedó informa que la Selena del món paraŀlel que era presonera a Bàrcinon, ha estat assassinada per ľAndrea, perquè ella pensava que era una amenaça pels seus plans. Mentrestant, ľAndrea li va dir al 20 que una noia de ľantiga escola on el 20 anava amb ľAndrea de debò, que es diu Marina, també estudia a la universitat del 20, però ell no la troba enlloc. Podria ser una mentida de ľAndrea per fer que el 20 vulgui trobar la Marina i ja no es preocupi pel que faci ella. Més tard es descobreix que és un filtre de percepció, i la Marina no va existir mai. Després es descobreix que la Lina i tots els seus companys que van estar amb ell a Tèkoda han perdut la seva memòria, com la Lauryn, la China i la Kimberly. El 20 pensa que tots els seus companys també deixaran ďexistir, però ľAndrea diu que el que va dir ľÈrika sobre la pèrdua de memòria és fals, i també diu que ella ja no pertany a la coŀlecció de noies ďen Yusma. Els oficials de la 09 han perdut la Lina com a comandant i primera oficial, i per això el 20 decideix ascendir en Pumiky a comandant i primer oficial de la 09. Uns mesos més tard, ľAnn descobreix que els atacs terroristes a la Terra són organitzats per la regenta Andrea, i tots aquests atacs terroristes també succeeixen als planetes de la FEF o als altres planetes que els ajuden. Però no hi ha atacs a Teremedó, i no se’n sap el motiu. El 21 ja ho sabia, i diu que el planeta Teremedó està inestable, i diu que no sap quant de temps la FEF durarà. Al final de la peŀlícula, la nau FEF 09 té un nou motor de curvatura que han instaŀlat a Teremedó, però quan activen aquest motor, la nau desapareix i se’n va a una altra dimensió amb en Pumiky i ľAnn, que resulta que és la línia temporal original en una època futura. En Josep Maria 21 ho sabia perquè ho havia pressentit quan estava amb en Robert, però acaba per no fer res ja que ha de deixar que les coses esdevinguin com han ďesdevenir, o podria alterar també la línia temporal original. I en Josep Maria 21 sembla que està canviant, i no saben si tot això és influència de la Creació Àuria.

A la peŀlícula Planetes VI: Sol en un món normal, la nau FEF 09 ha desaparegut. Més tard, Vulcà, Gòbola i tot el sistema Talos són destruïts pel nou enemic de la peŀlícula, que s’ha aliat amb ľAndrea i aconsegueixen derrocar la Flota Esteŀlar de la Federació. Sense la FEF, el Josep Maria 22/23 només té com a suport la nau FEF 07, sota el comandament del capità 0, germà de ľantic almirall de la Terra. Però sense la protecció dels amics que tenien, els antics oficials de la Flota Esteŀlar de la Federació es troben en un carreró sense sortida, i han ďevitar que ľAndrea i la seva nova parella activin una màquina que destruirà Teremedó. A més, els enemics s’aliaran amb ľenemic teremedosià ďen Josep Maria 22/23, ľAlxy Frankz, qui els ajudarà malgrat que es destruirà el seu propi planeta. Ľany 2018, el 23, el 0 i la Carla, els últims oficials de ľantiga FEF que queden, comencen una missió a la Terra del món paraŀlel per trobar la vertadera Andrea. El Panda els ajuda, no obstant això aquest atac és llarg i perillós, i tot i que els oficials de la 07 aconsegueixen rescatar ľAndrea, han de pagar un preu bastant car. ĽAndrea del món normal estava segrestada en una presó terrana que controlava la regenta Andrea, i quan la salven, ella es queda a la 07 sabent-ho tot i ajuda el 23 i els seus aliats, però sense tenir rang ďoficial. Però la Carla és assassinada per la regenta Andrea durant la missió de rescat, i en Franny queda molt afectat per la mort de la seva mare i no es recuperarà fins que oblidarà els seus pares un any després. ĽAndrea ďaquest món recorda tot fins que els oficials de la 07 fan la missió definitiva per derrotar la regenta Andrea que té un cost encara més elevat. A la primavera de ľany 2019, ľAndrea del món paraŀlel és derrotada i mor, i ľAndrea del món normal la substitueix sense recordar res i vivint la vida que feia el seu doble.

A la peŀlícula Planetes VII: La fi ďun futur, a ľestiu de ľany 2019, el 23 està fent un viatge amb els seus pares, mentre el 0 decideix dur la Sandra a bord de la nau 07 per fer-li una sorpresa com a regal ďaniversari. Però ľAndrea sabia que això passaria, ja que ľAlxy Frankz del futur li ho havia dit. ĽAndrea era morta, però havia preparat una trampa, una última acció que la regenta Andrea va fer abans de ser derrotada… La nau 07, mentre duu la Sandra a bord, perd el control i ľaltura i s’estavella a la Terra, causant un clot en una part de la península Ibèrica. En Josep Maria 23 fa un retorn al passat per desfer tot el desastre a la Terra, però no pot salvar el seu germà 0 i la Sandra López. El 23 es prepara per viatjar al passat amb la seva càmera, però després ďun problema, la policia el busca. El 23 escapa a Teremedó, però després ďuns mesos, la policia de Bàrcinon li diu que no es pot quedar a Teremedó i ha de tornar a la Terra. El 24 torna a la Terra i intenta que ningú el vegi, vivint com a fugitiu. ĽAlxy Frankz escapa de la presó de Teremedó i va a la Terra per intentar matar el 24. I es repeteixen els esdeveniments de la peŀlícula Planetes II: El director del muntatge, on en Josep Maria 24 està portant una vida bastant desagradable i s’ha creat bastants enemics com en Joanic, la seva germana Meŀlina, la seva dona Sara… Només té un objecte útil: una càmera que grava passat, present i futur de les seves aventures. Llavors veu que té una oportunitat: canviar el passat. Se’n va a Teremedó, on també és rebutjat, i agafa una llançadora (ľúnica nau que li queda que pugui anar a ľespai) amb la màquina del temps acoblada a la càmera que el porta fins al 2010, on se’n porta amb ell el seu doble amb 14 anys, la Meŀlina (rèplica de la Винкс-Melins) i ľAnn (perquè els ajudi) fins el seu futur, 2020. Al final, després ďuna lluita contra un romulà, un klingon i el pitjor enemic ďen Josep Maria #: ľAlxy Frankz, aconsegueixen corregir la història… o això sembla.

Robert

Robert

Robert.

Després dels esdeveniments de la peŀlícula Planetes II: El director del muntatge, en Josep Maria 24 del futur es queda a ľany 2010 per veure si la línia temporal s’arregla, i treballa independent sense parlar amb la seva versió jove i la FEF. Durant aquest temps, el 25 viatja al limbe perquè ľAnnika Caetano ďalguna manera ha sobreviscut en una sèrie de televisió que es diu ANT Farm. El 25 hi entra just quan la sèrie acabarà el 2014 i mata la China, la protagonista de la sèrie que en realitat era ľAnnika, amb fletxes làser. Un cop morta, absorbeix la seva energia reduint i menjant-se el seu cos.

Un altre cop al món real, el 25 segueix amb el seu pla ďaturar els súlibans. No obstant això, falla i els súlibans tenen èxit amb el seu objectiu. El 25, després del seu fracàs, intenta tornar enrere en el temps amb la càmera que li permet viatjar en el temps, per tornar a intentar arreglar la història. El vòrtex es coŀlapsa, la càmera és absorbida pel vòrtex i de sobte el 25 arriba fins a ľ11 de novembre del 2007. Uns cercabregues s’apoderen de la càmera, i el 25 els apunta amb una pistola fàser i vol que aquests nois li tornin la càmera. Els cercabregues es neguen i comença una baralla que el 25 perd, el desarmen i un ďells apunyala el 25 mortalment. Els cercabregues fugen i deixen la pistola i el 25 morint a terra. Amb aquesta ferida ďarma blanca, ell morirà, però de sobte les seves mans s’iŀluminen i ďell surt una energia que comença a guarir la ferida: el 25 es regenera com ľespècie de ľAnnika. Però a la meitat del procés, abans de tornar-se un nadó, el 25 atura el procés i ara té un aspecte diferent: més alt, més fort i més valent, tot i que té els mateixos cabells i és molt semblant a la seva forma original. Ell agafa el fàser i persegueix els cercabregues, n’atordeix un que portava la càmera i diu als altres que fugin o els atordirà també. La càmera cau a terra i s’espatlla una mica, però el 25 ľagafa i se’n va ďaquest moment del temps.

Més tard, es descobreix que el 26 ha agafat el nom de Robert, diu que és de Bulgària i es converteix en el xicot de la Sandra López, ja que feia temps que ell estava enamorat ďella, però en realitat en Robert intenta fer que el 21 tingui una relació amb la Sandra per evitar que vulgui estar amb ľAndrea, i per això en Robert es fa petons amb la Sandra per fer que ella s’enamori del 21 mitjançant una fusió mental teremedosiana, ja que el 21 està enamorat de ľAndrea. I en Robert també ha vingut per evitar una cosa que li passarà a la Sandra en el futur: ella serà assassinada per ľAndrea, com el seu doble del món paraŀlel. I ell vol canviar la història i evitar-ho… Ara ell és calb. Tot això s’explica a les peŀlícules Planetes V: El teu nom a la Terra i Planetes VI: Sol en un món normal.

A la peŀlícula Planetes VI: Sol en un món normal, la regenta Andrea mata ľantiga companya de pis del 22 que es diu Mila. En Robert aconsegueix ressuscitar-la, però dóna la seva energia vital i ha de regenerar-se. En Robert viatja enrere en el temps amb la seva bola de transport i es regenera. La bola de transport aterra en una casa ďuna època desconeguda, i apareix en Robert convertit en un bebè en un bressol, amb una altra família… Més tard, aquest bebè creix amb el malnom de “Panda”. Primer, quan el Panda té 12 anys, s’inscriu en un concurs on ľİhi Kadse hi era ľany 2004, per veure-la abans que ella conegués el seu futur xicot. Una mica més tard, el Panda viatja enrere en el temps fins a la Segona Guerra Mundial, i construeix una màquina per viatjar en el temps amb ajuda dels Nazis: aquesta màquina del temps és coneguda mundialment com a Die Glocke, però tothom creu que és un mite. Després viatja fins a ľany 1980, on a Barcelona el Panda coneix una noia, es casen i tenen una filla que es diu Eli, qui posteriorment coneixerà el 22. El Panda i la seva dona es van separar abans que ľEli hagués nascut, per tant ľEli no va conèixer mai el seu pare. No se’n sap res més del Panda fins que té ľaspecte ďun home de quaranta anys, que viu a Sèrbia i ajuda en Josep Maria 22 i el seu equip a la lluita contra la regenta Andrea. També se sap que el Panda ajuda el 22 en un lloc web anomenat Wikia. De moment el Panda pretén ser un serbi.

Futur alternatiu

A partir de la temporada 5 de SèrieStar4 es mostra el possible futur dels personatges sense els canvis a la història pels súlibans: en Josep Maria # apareix casat amb ľİhi Kadse i té dos fills, Dany (veritable identitat del Ɛ) i Êlisy. En Dany també es casa i té un fill, Adry, que també es casa i així segueix la descendència ďen Josep Maria #. En la línia temporal normal es jubila amb 56 anys, però segueix apareixent al llarg de la sèrie.

Món paraŀlel

En Josep Maria # al món paraŀlel és el cap de la unió Teremedovulcaniana, amb moltes dones (al contrari del món normal). La gent ľanomena Yusma.

Va néixer el 26 de juliol del 1995 a Teremedó, però va venir a la Terra el 1999, quan el seu planeta va ser destruït, juntament amb ľİhi Kadse. Altres supervivents teremedosians van anar a Vulcà. Ell i ľİhi va començar a intentar dominar els terrans amb ľabús dels seus poders, i ľImperi Terrà es va veure obligat a negociar amb tots dos. Van estar ďacord en que viurien una vida normal a Barcelona, Catalunya, a canvi de tenir el que vulguin. Tots dos van estar ďacord per ajudar i treballar en la rebeŀlió del país veí, Espinya.

En algun moment, en Yusma i ľİhi van començar a anar a ľescola “Els Dimonis de ľInfern” a Barcelona (la contrapart de ľescola del Josep Maria original), com a parella. No obstant això, en Yusma abusava dels seus poders i feia el que volia. En ľamagatall rebel de ľIntendent de la Rebeŀlió Espinyana, mentre en Yusma i ľİhi estaven treballant amb ľIntendent Laia Romero, van ser visitats per la Laia de ľunivers principal. La Laia se n’havia anat, i ľİhi creu que la Laia de ľunivers principal era ľIntendent. Quan va tornar la vertadera Laia, ľİhi la va matar perquè creia que aquesta Laia era una impostora. Amb aquest assassinat, en Yusma i ľİhi van decidir fugir. I en algun lloc desconegut, en Yusma comença a formar un exèrcit de noies.

A ľescola “Els Dimonis de ľInfern”, en Yusma i ľİhi van conèixer ľAndrea, una rebel terrana disfressada com una simple alumna. Quan la mà dreta de ľemperador, la Superintendent Selena Gomez va tornar ďuna missió secreta, ella va començar una guerra contra els supervivents de Teremedó. Llavors, en Yusma va unir el seu planeta amb Vulcà creant la Unió Teremedovulcaniana, i van començar una guerra contra els terrans i la Selena. I la Selena es va aliar amb una noia anomenada Carol i la va enviar a ľunivers principal, a la nau FEF 07 com a espia. Allà la Selena va segrestar la nau 07 amb la Carol, i ella volia utilitzar-la com a arma per a la guerra del seu món. Ľalmirall de la Terra a la Flota Esteŀlar de la Federació Josep Maria 15 troba la mateixa Superintendent amb menys anys i veu una oportunitat: esborrar-li la memòria perquè es quedi en el món del 15 i no creixi, així no existirà mai ni la Superintendent ni tota la seva guerra que gairebé acaba amb tots els teremedosians del món paraŀlel que la Superintendent havia organitzat: la unió Teremedovulcaniana contra els terrans (humans) i els klingons. La línia temporal del món paraŀlel canvia, on en Josep Maria 15 s’assabenta que al món paraŀlel alterat per ell allà és famós perquè havia fet “la gran gesta”, tot i que ell mai ha fet res important allà.

El 16 de gener del 2011, en Yusma va arribar amb una nau-càpsula (una esfera de transport avançada) a la Terra de ľunivers principal i va deixar embarassada la Kimberly (ja que la seva còpia en el món paraŀlel havia mort). En Yusma va fer que el fetus tingués metabolisme accelerat, de manera que quan el nadó va néixer, ell va tornar al seu món. En Josep Maria 15, la contrapart ďem Yusma, va fer tot el que va poder per aturar el seu doble, però va fracassar en dos intents.

A la nova línia temporal la regenta Andrea va destruir ľescola “Els Dimonis de ľInfern”, amb diverses traïcions, i va matar tots els nois i noies que havien estat els seus socis, enverinant-los després ďun petó. Més tard, la versió jove de la Selena Gomez que estava a ľunivers principal sota el nom fals Paula İnfanten, recupera la memòria esborrada per ľİhi Kadse de ľunivers principal sobre la seva identitat i torna al seu món per restaurar la història. La FEF 07 va al món paraŀlel per perseguir-la i acaben en una lluita contra la rebeŀlió que havia format ľAndrea, i van a Castelldefels (que sembla ľEdat Mitjana amb guillotines). Els oficials de la FEF van trobar la Sandra López i van creure que podria salvar-los, però es revela que la Sandra és la parella de ľAndrea. No obstant això, la Sandra els ajuda i traeix ľAndrea, i es revela que la Selena (jove) és també parella de ľAndrea en secret. ĽAndrea descobreix que la Sandra la vol trair i la mata. Llavors més oficials de la FEF vénen i comencen un tiroteig, i s’escapen. I en Josep Maria roba la esfera de transport del cos de la Sandra a la butxaca. Però la Sandra havia alterat ľhelicòpter de ľAndrea, i quan ľAndrea es prepara per seguir els oficials de la FEF (que havien escapat), el seu helicòpter s’estavella al mar, i els oficials de la FEF capturen i empresonen la Selena a Teremedó (de ľunivers principal).

Es descobreix que el fill ďen Yusma i la Kimberly es diu Josep Maria, parodiant el doble ďen Yusma, i continua el llegat ďen Yusma. I en Yusma i ľİhi es casen en algun moment del 2012. En Yusma ara treballa per a la Creació Àuria i els seus aliats, però només per al seu propi benefici i els pot trair en qualsevol moment. En Yusma també va segrestar ľÈrika del món paraŀlel i la va matar. ĽAndrea va matar en Yusma al desembre del 2017, i la coŀlecció de noies es va desmuntar. Ľİhi Kadse del món paraŀlel es queda a la Terra del món principal com una noia anomenada Lola, i no recorda res de la seva anterior vida.

A la línia temporal no alterada, en Yusma és assassinat el 2095 per un terrà, aprofitant que compleix 100 anys i perd els seus poders.

Llista de noies de ľexèrcit ďen Yusma

Membres actuals:

 1. İhi Kadse (la seva parella, i més tard el 2012, la seva dona).
 2. Marta
 3. Lorena
 4. Nelianny İsabel
 5. Laura
 6. Lauryn
 7. China
 8. Sierra
 9. Karla
 10. Mariam
 11. Juliana
 12. Elisabeth
 13. Júlia
 14. İrenys
 15. Marina
 16. Mercè
 17. Noemí
 18. Ainoa
 19. Mili
 20. Més noies desconegudes

Antics membres:

 1. Sandra López (morta)
 2. Kimberly (morta)
 3. Melins (morta)
 4. Més noies desconegudes
Personatges de Planetes
Sèrie Personatges principals de la sèrie
Planetes (anime) Hachirota "Hachimaki" HoshinoAi TanabeFee CarmichaelYuri MihairokohClaire Rondo
Planetes (sèrie 1) Josep Maria 4RaljaLaiaDiegoAltres nensBursífers
Planetes Mata 2 Josep Maria #RaljaManuelLaiaDiegoAltres nensBursífers
Planetes 3 Josep Maria #LinaManuelLaiaLiaPadokAltres nensBursífersİhi Kadse0PumikyCarlaAnnRutittoKimberly
SèrieStar4 GrokaPadokAltres tripulantsJosep Maria #İhi Kadse0PumikyCarlaAnnLaiaKimberly (Mimi)Dany
Altres… MeŀlinaÈrikaCreació ÀuriaLorenaLaurynAlexandraSelena GomezAndreaSandra LópezAlxy Frankz

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.